چرا پرینتر پرینت نمی گیرد

0نظرات توسط

پرینترهای جوهر افشان اگر به مدت طولانی کارنکنند سبب خشک شدن جوهر سر هد شده و در نتیجه نمی تواند پرینت بگیرد اگر مدت زیاد نگذشته باشد با تمیز کردن سر هد شاید درست شود

About the author

kalajooyan

Website:

مطالب مرتبط

اجزای اصلی یک کامپیوتر

  اجزای اصلی یک کامپیوتر         قسمتهای...

رفع خرابی پرینتر

5 ترفند حیاتی برای دارندگان پرینتر رنگیمجموعه: متفرقه اينترنت و كامپيوتر...

روش نگه داری گلدان اپارتمانی

آشنایی با 10 نکته مهم در نگهداری از گیاهان آپارتمانی...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید