چرا پرینتر پرینت نمی گیرد

0نظرات توسط

پرینترهای جوهر افشان اگر به مدت طولانی کارنکنند سبب خشک شدن جوهر سر هد شده و در نتیجه نمی تواند پرینت بگیرد اگر مدت زیاد نگذشته باشد با تمیز کردن سر هد شاید درست شود

About the author

kalajooyan

Website:

مطالب مرتبط

رفع خرابی پرینتر

۵ ترفند حیاتی برای دارندگان پرینتر رنگیمجموعه: متفرقه اینترنت و کامپیوتر...

روش نگه داری گلدان اپارتمانی

آشنایی با ۱۰ نکته مهم در نگهداری از گیاهان آپارتمانی...

چرا پرینتر جوهر افشان کار نمی کند

پرینترهای جوهر افشان اگر به مدت طولانی کارنکنند سبب خشک...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید