چرا پرینتر چاپ نمی کند؟

0نظرات توسط

۱ کابل فلش و کابل پاور دستگاه را چک کنید ۲تنظیمات پرینت روی دستگاه دیگری باش در قسمت device and printer می توانید ببینید کدام دستگاه روشنه ۳دستگاه را خاموش روشن کنید تا به حالت اولیه برگردد

About the author

kalajooyan

Website:

مطالب مرتبط

scanner

مشخصات فنی ۱٫ نوع پردازش دارای زاویه پرتاپ ۳۰ درجه...

موتور کار می‌کند اما باد خنک نمی‌دهد.

شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید. شیر فلکه...

رباتی برای پاکسازی با امکان تولید انرژی از مصرف میکروب‌ها

رباتی برای پاکسازی با امکان تولید انرژی از مصرف میکروب‌ها...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید