چرا پرینتر چاپ نمی کند؟

0نظرات توسط

1 کابل فلش و کابل پاور دستگاه را چک کنید 2تنظیمات پرینت روی دستگاه دیگری باش در قسمت device and printer می توانید ببینید کدام دستگاه روشنه 3دستگاه را خاموش روشن کنید تا به حالت اولیه برگردد

About the author

kalajooyan

Website:

مطالب مرتبط

علت خرابی هود

مواد روغنی که روی بدنه مکنده دود یا هودهای آشپزخانه...

لکه چربی

برای از بین بردن لکه چربی قسمت لکه شده را...

آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های دودکش بخاری استفاده کرد؟

خیر، زیرا امکان نصب صحیح و اصولی دودکش در چنین...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید