چرا پرینتر چاپ نمی کند؟

0نظرات توسط

1 کابل فلش و کابل پاور دستگاه را چک کنید 2تنظیمات پرینت روی دستگاه دیگری باش در قسمت device and printer می توانید ببینید کدام دستگاه روشنه 3دستگاه را خاموش روشن کنید تا به حالت اولیه برگردد

About the author

kalajooyan

Website:

مطالب مرتبط

پایین ترین اجاره مغازه

90مغازه پانزده خرداد شرقی+ 90متر انباری مناسب جهت لوازم قنادی...

تمیز کردن ظرفی که در آن غذا سوخته است در ظرفشویی

اگرغذا به ته قابلمه چسبیده ، هرگز کارد، قاشق یا...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید